Konditionstest Personlig träning med slyngor Personlig träning med hantlar

Personlig tränare och föreläsare

Optimera hälsan med Träning är medicin och Johan Ullman!

Läkarexamen och specialist på personlig träning, kostrådgivning och idrottsmedicin med riksomfafattande föreläsningsverksamhet!

Mina program är till för dig/er som vill må bättre, se bättre ut och prestera mer.

Läs mer om de unika helhetsgrepp jag erbjuder för hälsa individuellt eller i grupp!
Lång erfarenhet och mängder av referenser

Personlig träning / Funktionell fysträning

personlig träning i Varberg
Som personlig tränare hjälper jag dig förbättra din fysik på ett säkert och effektivt sätt. Standarden är branschledande och baseras på den senaste vetenskapen inom träning, näringsfysiologi och coachning. Läs mer här!

Kostrådgivning / näringsterapi

Kostrådgivning, näringsterapi
Kosten spelar en avgörande roll för kroppsform, prestationsförmåga och hälsa. Som personlig tränare individualiserar jag ditt kostprogram avseende energi- och näringsintag. De flesta blir mycket positivt överraskade över vilka starka resultat de får av kostrådgivning. Läs mer här!

Rehabilitering / Idrottsskador

Rehabilitering, Skadebehandling
Skador och smärtor av olika slag är mycket vanliga. Som idrottsmedicinare och personlig tränare diagnostiserar och behandlar jag ortopediska skador och idrottsskador av olika slag. Jag förklarar vad som orsakar besvären, åtgärdar dem och lär dig hur du motverkar framtida problem Läs mer här!

Massage, manuella behandlingar

Massage, manuella behandlingar
Som idrottsmedicinare och personlig tränare använder jag ofta massage och andra manuella behandlingsformer som stretching, mobilisering och manipulationsbehandling. Detta för att öka rörligheten, minska smärtor, samt motverka stress och öka välbefinnandet Läs mer här!

Hälsocoachning, motiverande samtal

Personlig träning, PT, coachning
Som idrottsmedicinare och personlig tränare hjälper jag dig förändra livsstil genom personlig coachning. Vetenskaplig forskning visar att det är det effektivaste stödet för att förbättra sin egna hälsa på ett hållbart sätt. Därför ingår coachning med KBT inriktning som en självklar del i Träning är medicins program.
Läs mer här!

Hälsokontroll

Hälsokontroll, Tester
Är du mån om din hälsa? Vill du öka kunskaperna om hur din livsstil påverkar din medicinska hälsa eller vilken effekt dina kost- och träningsförändringar haft? Genomför Träning är medicins unika hälsokontroll! Läs mer här!

Hälsoföreläsning, Program för grupper

Träning är medicin, föreläsningar
Jag håller regelbundet föreläsningar och events för grupper. Låt mig dela med mig av min passion och kunskaper om hälsa för att inspirera era medarbetare till en hälsosam livsstil. Läs mer här!

Träning är medicin – vetenskap

Personlig träning, PT, vetenskap
Som personlig tränare utnyttjar jag träning som den fantastiska medicin den är. Träning verkar både förebyggande och behandlande mot en lång rad vanliga och farliga sjukdomar som hjärt-kärl sjukdom, diabetes, ryggbesvär och depression. Garanterat utan negativa biverkningar! Läs mer här!

Viktminskningsprogram

Personlig träning, PT, viktminskning
Detta är programmet för dig som med stöd av mig som idrottsmedicinare och personlig tränare söker hållbar viktminskning genom livsstilsförändring. I programmet jobbar vi med kost, träning och mentalt välbefinnande för att nå maximala resultat och ge dig bästa förutsättningar för permanent viktnedgång. Läs mer här!